Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Agencja Rozwoju Nieruchomości Czesław Zarzycki ogłasza dnia 13 maja 2019 r. zapytanie ofertowe na „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 32 kW w celu podniesienia poziomu świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na potrzeby realizacji operacji pn.: „Postawienie farmy fotowoltaicznej o mocy 32 kW, zakup i montaż sprzętu audiowizualnego oraz utworzenie zagrody edukacji ekologicznej w Lokalnym Centrum Turystycznym w miejscowości Osieki nad jeziorem Krosnowskim”.

Termin składania ofert do 30 maja 2019 r.

Kontakt tel: 502 234 279, e-mail: zarzycki.czeslaw1@wp.pl

Plik do pobrania » Zapytanie ofertowe

Plik do pobrania » Formularz ofertowy

Plik do pobrania » Załącznik nr 1

Plik do pobrania » Załącznik nr 2