Informacja

Agencja Rozwoju Nieruchomości Czesław Zarzycki informuje, iż w związku z zakończoną procedurą składania ofert na: „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 32 kW w celu podniesienia poziomu świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na potrzeby realizacji operacji pn.: „Postawienie farmy fotowoltaicznej o mocy 32 kW, zakup i montaż sprzętu audiowizualnego oraz utworzenie zagrody edukacji ekologicznej w Lokalnym Centrum Turystycznym w miejscowości Osieki nad jeziorem Krosnowskim”, złożone zostały 2 oferty:

  1. OZE-Biomar Sp. Z o.o., ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia – oferta otrzymała 100 pkt.
  2. FOTON OZE Sp. Z o.o., ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk – oferta otrzymała 64,40 pkt.

W związku z powyższym oferta złożona przez OZE-Biomar została wybrana przez Zamawiającego.